Onjuiste informatie 5.11 producten

31 oktober 2013

Logo van 5.11 TacticalDoor Gear Point werden wij op de hoogte gebracht van het volgende: een aantal producten van 5.11 Tactical is door de fabrikant per ongeluk voorzien van een verkeerde EN (Europese Norm) normering.

"De brillen Cavu, Burner, Raid en Soar voldoen niet aan EN 166/F maar aan EN1836. Ook bij de handschoenen FasTac 2, TAC AK2, TAC NFO2, Station Grip, Scene One, A.T.A.C. Glove, Hard Time of Time Gauntlet is niet alle verstrekte informatie juist."

Heb je een van die producten gekocht op basis van deze (verkeerde) informatie, en voldoet het product nu niet meer aan je behoefte, neem dan contact op met Gear Point. Dan wordt er gekeken naar een passende oplossing. Heb je het product bij een andere winkel gekocht? Neem dan contact op met de betreffende winkel.

En wie nog niet in het bezit is van deze (of andere) producten van 5.11 Tactical, en ze wel wil aanschaffen: van 5 t/m 11 november geeft Gear Point 20% korting op het gehele 5.11 assortiment!

Klik hier om het volledige bericht te lezen.

Labels: Gear Point, 5.11 Tactical

Defensie Operationeel Kledingsysteem

19 oktober 2013

Het Materieelprojectenoverzicht 2013Wederom een update over het nieuwe gevechtstenue. Via Strike - Hold!, een Engelstalige blog over militaire uitrusting, werden wij geattendeerd op een publicatie van Defensie, het 'Materieelprojectenoverzicht 2013', gepubliceerd op 25 september. Het Materieelprojectenoverzicht (MPO) is bedoeld om de Tweede Kamer een overzicht te geven van projecten die te maken hebben met de aanschaf van materieel, die meer dan 25 miljoen euro kosten en/of politiek gevoelig liggen. Het MPO wordt jaarlijks met Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aangeboden.

Dit jaar wordt een nieuw project in het MPO genoemd, namelijk het project Defensie Operationeel Kledingsysteem (DOKS). Dit is het project dat zich bezighoud met een nieuw model gevechtstenue. Overigens loopt dit project al langer, want we hebben de naam 'Defensie Operationeel Kledingsysteem' teruggevonden in verschillende publicaties. Het is een project dat wordt uitgevoerd door het Joint Kenniscentrum Militair & Uitrusting (JKC M&U) in samenwerking met het KPU. Het JKC M&U (gevestigd op de Bernhardkazerne in Amersfoort) is een defensiebrede kennisbank op het gebied de ontwikkeling van kleding en uitrusting.

Uit het MPO: "De bestaande kledinglijnen zijn in het begin van de jaren ’90 van de vorige eeuw ingevoerd. Sindsdien is de inzet van de krijgsmacht aanzienlijk gewijzigd. Nederlandse militairen opereren en trainen wereldwijd, in afwisselende gebieden, met uiteenlopende klimaten. De huidige kledinglijnen voldoen, vooral met het oog op de vooruitgang op technisch gebied, niet meer aan de eisen die Defensie hier tegenwoordig aan stelt. Bovendien zijn de tekortkomingen niet meer te verhelpen met (gedeeltelijke) aanpassingen. Dit leidt tot de behoefte aan vervanging van huidige gevechtskleding van Defensie."

Volgens het MPO bevindt het Defensie Operationeel Kledingsysteem-project zich nog in de eerste planningsfase: de A-fase (behoeftestelling). Pas na afronding van de D-fase (verwervingsvoorbereiding) zal worden overgegaan op de daadwerkelijke aankoop van het nieuwe gevechtstenue. Voor die tijd moeten eerst de B- en C-fase (voorstudie en studie) worden doorlopen. Ook is het project nog niet gemandateerd, wat inhoudt dat de minister nog geen goedkeuring heeft gegeven aan de uitvoering van het project. Volgens de planning zou het nieuwe gevechtstenue tussen 2014 en 2016 moeten instromen binnen Defensie. Verder vermeldt het Materieelprojectenoverzicht dat het Defensie Operationeel Kledingsysteem 25 - 50 miljoen euro zal gaan kosten.

Het Materieelprojectenoverzicht zegt niets over de mogelijke invoering van het camouflagepatroon Netherlands Fractal Pattern (NFP), dat is ontwikkeld door het Joint Kenniscentrum Militair & Uitrusting in samenwerking met TNO. Echter, het blogbericht op Strike - Hold! meldt dat, volgens een anonieme Nederlandse bron, de invoering van het nieuwe camouflagepatroon zou zijn uitgesteld in verband met bezuinigingen. In plaats daarvan zou er een 'tussenvariant' van het nieuwe tenue worden ingevoerd die wel enkele nieuwe verbeteringen bevat, maar wordt bedrukt met het huidige DPM camouflagepatroon. Hoewel dit aannemelijk klinkt (bovendien hebben we ook al foto's gezien van een nieuw model gevechtstenue in het huidige camouflagepatroon), hebben we dit nog niet kunnen bevestigen.

Militair in een prototype van het nieuwe gevechtstenue

Het Materieelprojectenoverzicht 2013 is te downloaden als PDF op de volgende pagina: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-253075.html
De informatie over het Defensie Operationeel Kledingsysteem is te vinden op pagina 117.

Labels: Netherlands Fractal Pattern, nieuwe gevechtstenue, Defensie Operationeel Kledingsysteem