Defensie Materieel Proces

Het Defensie Materieel Proces of Defensie Materieelkeuze Proces (DMP) is een proces dat moet worden doorlopen bij de aanschaf van militair materieel, bij projecten vanaf vijf miljoen euro.

Een project wordt opgedeeld in een aantal fasen. Dit zijn de behoeftestellingsfase, de voorstudiefase, de studiefase, de verwervingsvoorbereidingsfase, en tenslotte de daadwerkelijke uitvoering (het aanschaffen en instromen van het nieuwe materieel). Bij projecten van meer dan 250 miljoen euro komt hier nog een extra fase achteraan, namelijk de evaluatiefase.

Na afsluiting van elke fase wordt de Tweede Kamer op de hoogte gebracht door middel van een brief. De A-brief na afsluiting van de behoeftestellingsfase, de B-brief na afsluiting van de voorstudiefase, etc.

Projecten van meer dan 25 miljoen euro worden bovendien ook vermeld in het Materieelprojectenoverzicht (MPO) dat elk jaar met Prinsjesdag wordt gepubliceerd.